COVID - warto wiedzieć

Koronawirus COVID-19 – jakie są już możliwości leczenia?

17 kwietnia 2020

Olga Tymanowska

Od początku wybuchu pandemii SARS-CoV-2 trwają poszukiwania skutecznych sposobów leczenia koronawirusa. Czym dziś dysponujemy?

 

 

Do tej pory naukowcom nie udało się opracować leków, które byłyby przeznaczone wyłącznie do terapii COVID-19, choroby wywołanej przez wirus SARS-CoV-2. Lekarze przestrzegają przed samoleczeniem, szczególnie z użyciem antybiotyków, które są nieskuteczne w przypadku chorób wirusowych. W szpitalach na całym świecie testuje się leki mające pomóc zmniejszyć uszkodzenie płuc na skutek tej choroby, jak i uchronić przed zgonem.

 

Leczenie koronawirusa - co dziś dostępne jest dla pacjentów?

Lekiem skutecznym w leczeniu choroby wywołanej koronawirusem jest chlorochina, a także jej pochodna – hydroksychlorochina, czyli stare leki przeciwmalaryczne. Warto jednak pamiętać, że tylko chlorochina ma zarejestrowane dzisiaj w Polsce wskazanie jako lek pomocniczo stosowany w zakażeniach COVID-19, a hydoksychlorochina – nie. Chlorochina jest od wielu lat jest podawana w innych chorobach, w związku z tym znany jest jej profil bezpieczeństwa.

Inną grupą terapeutyczną są leki przeciwwirusowe, ale skuteczność większości z nich jest mała. Pacjentom z COVID-19 próbuje się podawać znany i stosowany od lat w leczeniu zakażenia HIV i zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS) preparat złożony zawierający lopinawir i ritonawir. Nie wiadomo jednak jakie jest miejsce tego leku w terapii. Na weryfikację oczekują hipotezy, że lek będzie skuteczny, jeśli terapię rozpocznie się we wczesnej fazie choroby, lub że efekt będzie istotny klinicznie po dodatkowym zastosowaniu leków o odmiennych mechanizmach działania przeciwwirusowego. 

Obiecujący wydaje się inny sposób leczenia koronawirusa, lek przeciwwirusowy – remdesiwir. Jest to preparat, który był stosowany w poprzednich infekcjach MERS i SARS, a także w przypadku wirusa Ebola. Co prawda jest on nadal w fazie testów, ale część z nich wykazuje jego korzystne działanie zwalczające COVID-19. Wadą leku będzie jednak jego cena, zdecydowanie wyższa od leków przeciwmalarycznych. Obecnie testowane są także inne leki przeciwwirusowe.

W terapii COVID-19, zwłaszcza w jej bardzo ciężkich postaciach klinicznych, stosowane są również leki przeciwcytokinowe. 

Obecnie w trakcie badań klinicznych jest wiele innych leków. Jaka będzie ich przyszłość, nie wiadomo. W chwili obecnej oczekujemy na szczepionkę, która ma być gotowa za około rok, a także na doświadczenia z podawaniem chorym osocza ozdrowieńców.

 

Autor:

Olga Tymanowska

 

Konsultacja medyczna tekstu:

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

Redakcja artykułu:

lek. Ewa Wojciechowska