COVID - warto wiedzieć

Dializa otrzewnowa w dobie pandemii koronawirusa COVID-19

17 kwietnia 2020

Olga Tymanowska

Prof. Ryszard Gellert: Pacjenci dializowani otrzewnowo powinni pozostawać w domu. Wizyty w ośrodku dializ lub szpitalu należy ograniczyć do przypadków ze wskazań nagłych, np. podejrzenie zapalenia otrzewnej lub ciężkie zapalenie ujścia cewnika. 

 

 

Choroby towarzyszące znacząco zwiększają ryzyko zachorowania i cięższego przebiegu COVID-19. W Polsce u większości osób zmarłych potwierdzono występowanie dolegliwości, które wpływają na pogorszenie funkcjonowania układu immunologicznego.

 

Pacjenci z grupy ryzyka

Jedną z chorób sprzyjających ciężkiemu przebiegowi zakażenia koronawirusem jest przewlekła choroba nerek. W grupie ryzyka są też pacjenci poddawani dializoterapii.

Przewlekła choroba nerek jest częstym zaburzeniem, co wynika z dużego rozpowszechnienia głównych jej przyczyn, przede wszystkim cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i miażdżycy. Problem ten w Polsce dotyczy 4,2 mln osób, w tym ponad 185 tys. osób niedializowanych leczonych w poradniach nefrologicznych z powodu schorzeń nerek oraz 29 tys. pacjentów będących w trakcie leczenia nerkozastępczego dializami i 10 tys. chorych żyjących z przeszczepioną nerką.

Choroba występuje u 30% osób powyżej 65. roku życia. I to właśnie ci pacjenci są w grupie największego ryzyka.

 

Dializa otrzewnowa - zalecenia dla pacjentów:

 • Ogranicz kontakt z otoczeniem jedynie do niezbędnych wizyt w stacjach dializ. W ten sposób zmniejszysz ryzyko kontaktu z osobą z potwierdzonym COVID-19 lub podejrzewaną o tę chorobę.

 • Poproś o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy czy zaopatrzenie w leki.

 • Zgromadź zapasy sprzętu do dializy otrzewnowej i leków na przynajmniej 2 tygodnie.

 • Staraj się zapobiegać przypadkowemu rozlaniu w czasie usuwania zdrenowanego dializatu.

 • Unikaj domowych wizyt personelu medycznego.

 • Komunikuj się z personelem ośrodka dializ przede wszystkim za pomocą środków teleinformatycznych.

 • W przypadku wystąpienia wysokiej gorączki skontaktuj się telefonicznie ze stacją dializ w celu poinformowania o zaistniałej sytuacji. Pamiętaj, że sama gorączka bez wystąpienia innych objawów nie świadczy o wystąpieniu zakażenia koronawirusem.

 • Z racji zagrożenia epidemiologicznego, w przypadku podejrzenia COVID-19, nie wchodź do stacji dializ. Jeśli masz utrzymującą się temperaturę ciała ponad 38oC, kaszel i duszności, po rozmowie telefonicznej ze stacją dializ, udaj się do szpitala zakaźnego lub powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

 • Zgłoś się własnym transportem bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Nie korzystaj z komunikacji publicznej, żeby nie zakażać innych.

 • Nie zatajaj swoich objawów przed personelem medycznym.

 

Przed każdą wizytą w ośrodku dializy otrzewnowej lub w szpitalu możesz być zapytany przez personel medyczny czy:

 • Masz objawy infekcji (zwłaszcza dróg oddechowych)?

 • Czy źle się czujesz?

 • Czy złemu samopoczuciu towarzyszy temperatura powyżej 37,4oC?

 • Czy u kogoś w twojej rodzinie stwierdzono objawy związane z COVID-19?

 • Czy kontaktowałeś się z osobą, u której w czasie ostatnich 2 tygodni potwierdzono zakażenie koronawirusem?

Jeśli odpowiesz twierdząco na któreś z tych pytań, możesz być poproszony przez personel medyczny o kontakt z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną. Możesz być także poproszony o zgłoszenie się dopiero po uzyskaniu negatywnego wyniku testu na obecność materiału genetycznego SARS-Cov-2.

 

Ważne:

Zastosowanie leczenia zachowawczego łączącego postępowanie farmakologiczne i dietetyczne, obejmujące terapię ketoanalogami w połączeniu z dietą niskobiałkową, może znacząco spowolnić progresję choroby i dłużej zachować pacjentów w lepszym stanie ogólnym, odraczając tym samym w czasie podjęcie dializoterapii.

Dla chorych z zaawansowaną niewydolnością nerek, lecz jeszcze w okresie przeddializacyjnym, sposobem na niedopuszczenie do rozpoczęcia dializ w okresie pandemii, jest włączenie do leczenia diety bardzo ubogobiałkowej, kontroli spożycia sodu, fosforu, potasu, właściwej suplementacji wapnia, żelaza i odpowiednich witamin.

 

Autor:

Olga Tymanowska

 

Konsultacja medyczna tekstu:

prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert

Redakcja artykułu:

lek. Ewa Wojciechowska

 

 

Źródło: Na podstawie zaleceń w zakresie opieki nad pacjentami leczonymi dializami otrzewnowymi prof. Ryszarda Gellerta, konsultanta krajowego w dziedzinie nefrologii.