COVID - warto wiedzieć

Jak chronić się przed zakażeniem koronawirusem (SARS-CoV-2)?

17 kwietnia 2020

dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski

Standardowe zalecenia Światowej Organizacji (WHO), dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się w populacji SARS-CoV-2, powodującego zakażenie określane mianem COVID-19,  obejmują: częste mycie rąk i twarzy, zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu i kichania oraz dokładną obróbkę cieplną (gotowanie, smażenie) produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

 

 

Należy także unikać przebywania w dużych zbiorowiskach ludzkich oraz bezpośredniego kontaktu (odległości mniejszej niż 2 m) z osobami wykazującymi objawy chorobowe ze strony układu oddechowego. Najważniejszym zaleceniem jest mycie rąk wodą z mydłem przez 30-60 sekund.

Koronawirusy, w tym i ten powodujący COVID-19, są wirusami osłonkowymi, których osłonka jest bardzo wrażliwa na detergenty zawarte w mydłach czy płynach do mycia naczyń. SARS-CoV-2 przenosi się przede wszystkim drogą kropelkową, poprzez kichanie i kaszel (inne drogi zarażenia są jeszcze nie do końca poznane). Podczas kaszlu i kichania odruchowo zasłaniamy usta dłonią, na której pozostają kropelki śliny. Dlatego też trzeba kaszleć w zgięcie łokcia lub w chusteczkę, aby ochrona przed koronawirusem była skuteczniejsza.

Częste, i co najważniejsze, dokładne mycie rąk skutecznie chroni przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, ale również innych patogenów, np. wirusa grypy. Nie wolno też dotykać rękoma twarzy, zwłaszcza w miejscach publicznych, gdzie często mamy niezdezynfekowane dłonie. Właśnie w ten sposób najłatwiej przenieść potencjalne wirusy ze skóry rąk. Łatwiej będzie tego przestrzegać, nosząc maseczkę, osłaniającą nos i usta.

Należy także dezynfekować przedmioty i powierzchnie, gdyż koronawirus SARS-CoV-2 utrzymuje się na nich od kilku godzin (miedź) nawet do nawet trzech dni (plastiki). Warto jednak wiedzieć, że koronawirusy ulegają inaktywacji w temperaturze 60°-65°C, a więc usuwają je standardowe procesy gotowania, duszenia czy smażenia.

Eksperci WHO zalecają systematyczne odkażanie preparatami na bazie alkoholu i detergentów:

 • blatów kuchennych i biurek,
 • telefonów komórkowych,
 • klawiatur,
 • pilotów od telewizorów
 • klamek w drzwiach.

Są to bowiem przedmioty i miejsca, na których z łatwością gromadzą się patogeny, w tym i SARS-CoV-2.

Należy też bezwzględnie przestrzegać zalecenia unikania zgromadzeń ludzkich w czasie pandemii COVID-19. W Polsce przez klika tygodni zamknięte będą szkoły, uczelnie wyższe i instytucje kultury oraz miejsca użyteczności publicznej. Nie wolno pod żadnym pozorem czasu izolacji traktować w kategoriach wakacji czy ferii.

Ograniczenie w przemieszczaniu się ludzi znacznie zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się choroby COVID-19. Dlatego należy ograniczyć do bezwzględnego minimum wychodzenie z domów i zachowywać odstęp 1,5-2 m od innych osób. Gdy kaszlemy, kichamy lub zwyczajnie źle się czujemy, trzeba unikać kontaktów z innymi, by nie rozsiewać zarazków, nawet gdyby nie był to SARS-CoV-2. Jeśli pomagamy osobie w kwarantannie lub chorej, nie tylko na COVID-19, po każdym kontakcie z przedmiotami, których dotykała, należy dokładnie umyć i zdezynfekować ręce.

W ten sposób ograniczamy transmisję patogenów chorobotwórczych. Koniecznie trzeba pamiętać, że pacjent manifestujący objawy zakażenia COVID-19 powinien być hospitalizowany w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego. pod żadnym pozorem Nie należy zgłaszać się z tymi objawami do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) czy do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

W przypadku wątpliwości należy zadzwonić na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.

 

Co robić, żeby się nie zarazić?

 • często myć ręce wodą z mydłem przez 30-60 sekund,

 • dezynfekować przedmioty i powierzchnie,

 • unikać zgromadzeń ludzkich.

 

 

Autor:

dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski

Wirusolog i mikrobiolog,
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, WUM

 

Słowniczek

 • Wirus osłonkowy – wirus mający osłonkę, czyli rodzaj powłoki zbudowanej z lipidów (tłuszczy);
 • Patogen – zarazek, w tym przypadku wirus wywołujący chorobę;
 • Inkatywacja – unieczynnienie; pozbawienie wirusa zdolności do replikacji, a więc tworzenia wirusów potomnych.