COVID - warto wiedzieć

Jak przebiega zakażenie koronawirusem COVID-19 u dorosłych zdrowych i w grupie ryzyka?

17 kwietnia 2020

dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski

Obecnie infekcja COVID-19, powodowana przez nowego koronawirusa SARS-CoV-2, stanowi znaczące zagrożenie dla zdrowia na całym świecie.

 

 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła 30.01.2020 roku tę chorobę „stanem zagrożenia zdrowia publicznego o zasię­gu międzynarodowym”. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy epidemii SARS-CoV-2 rozprzestrzenił się jednak szybko na świecie i spowodował w dniu 20.03.2020 ogłoszenie przez WHO stanu pandemii.

COVID-19 ma okres inkubacji 1-14 dni, w większości od 3 do 7 dni. U pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 obserwuje się szeroki zakres objawów klinicznych, od łagodnej postaci poprzez umiarkowaną, do ciężkiej i szybko postępującej choroby. Objawy zakażenia COVID-19 są często niespecyficzne, a najczęstszymi objawami były:

  • gorączka (98%),
  • suchy kaszel (76%)
  • bóle mięśni lub uczucie zmęczenia (44%).

Około połowa pacjentów zgłasza uczucie duszności w klatce piersiowej. Nieliczni pacjenci mają objawy żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty i biegunka, które występują szczególnie u dzieci. Samoistna eliminacja wirusa z organizmu osób z łagodnym przebiegiem zakażenia SARS-CoV-2 następuje zazwyczaj po upływie 14-21 dni od momentu infekcji, a tylko u pacjentów z zaburzeniami funkcjonowania układu odpornościowego okres ten ulega wydłużeniu do ok. 5 tygodni.

Powikłania COVID-19 obejmują najczęściej zespół ostrej niewydolności oddechowej (29%), ostre zapalenie mięśnia sercowego (12%) i wtórne infekcje (10%). Szacuje się, że ponad 25% hospitalizowanych pacjentów miało przynajmniej jedną współistniejącą chorobę podstawową taką, jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Badania wskazują, że pacjenci w wieku ≥ 60 lat stanowią większy odsetek grupy ryzyka koronawirusa niż dzieci, które mogą być mniej podatne na zakażenie i często wykazywać mogą łagodniejsze objawy infekcji COVID-19 lub nawet przechodzić je bezobjawowo.

 

Grupy ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19

Czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu zakażeń COVID-19 obejmują:

  • zaawansowany wiek,

  • płeć męską,

  • choroby współistniejące, jak nadciśnienie, cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe oraz przewlekłe choroby płuc.

 

W miarę progresji zakażenia SARS-CoV-2 u pacjentów z grupy ryzyka koronawirusa może wystąpić szereg powikłań, szczególnie często stwierdzanych u chorych przyjętych do OIOM. Są nimi zazwyczaj posocznica, ostra niewydolność mięśnia sercowego, ostre uszkodzenie nerek, a nawet niewydolność wielonarządowa. W tej grupie chorych należy zwrócić uwagę na zapobieganie szpitalnemu zapaleniu płuc, zwłaszcza u osób wentylowanych mechanicznie. Pacjentów z bólami w klatce piersiowej, omdleniem i krwiopluciem należy podejrzewać o współistniejącą chorobę zakrzepowo-zatorową płucną.

Wśród osób skarżących się na bóle kończyn, obrzęki, rumienie i rozszerzenie żył powierzchownych należy podejrzewać zakrzepicę żył głębokich. Choroby opisane powyżej są najprawdopodobniej związane z nieprawidłowymi parametrami krzepnięcia, które występowały u prawie 20% pacjentów z poważnym przebiegiem COVID-19, mających tendencję do rozwinięcia się zespołu rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego (DIC).

Opisane powyżej różnice w obrazie klinicznym zakażeń COVID-19 wymagają szczególnych badań, a zwłaszcza analizy przypadków osób, któ­re uzyskały pozytywny wynik testu na obecność wirusa i wróciły szybko do zdrowia lub nawet przeszły infekcję bezobjawowo.

Sugeruje się możliwe istnienie warian­tów genetycznych, które przyczyniałyby się do lżejszego przechodzenia choroby lub nawet całkowitej oporności na zakażenie wirusem. Wiele przesłanek sugeruje, że należy opracować ogólnoświato­we szczegółowe kryteria zapobiegania i kontroli zakażeń COVID-19 oraz rygorystyczne zasady prowadzenia pa­cjentów po zakończonym leczeniu.

 

Autor:

dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski

Wirusolog i mikrobiolog,
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, WUM

 

Słowniczek

  • Okres inkubacji – czas niezbędny do wystąpienia pierwszych objawów zakażenia;
  • Objawy kliniczne – objawy choroby, typowe dla danego zarazka;
  • Objawy niespecyficzne – objawy choroby, które nie są charakterystyczne dla danego zarazka;
  • Posocznica – inaczej sepsa, występowanie bakterii we krwi, w przypadku zakażeń wirusowych dzieje się tak zazwyczaj na skutek osłabienia układu odpornościowego człowieka przez wirus.
Nowsze
COVID - warto wiedzieć
17 kwietnia 2020
Starsze
COVID - warto wiedzieć
17 kwietnia 2020