NSA: „Aptekę dla Aptekarza” stosuje się też do zezwoleń wydanych przed wejściem w życie nowelizacji

18 kwietnia 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał pięć wyroków w sprawach dotyczących zmiany zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, orzekając że muszą być dokonywane one z uwzględnieniem zmienionego brzmienia art. 99 ust. 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne. Wskazuje on, że prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej posiada m.in. spółka jawna lub spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu.

Pełna treść artykułu dostępna po zalogowaniu do Adamed Expert dla Farmaceutów

Nie masz jeszcze konta?

Zarejestruj się
Jesteś pracownikiem Adamedu? Przejdź do logowania