Nota prawna

Nota prawna

Witamy w serwisie ADAMED EXPERT przygotowanym przez ADAMED PHARMA S.A. z siedzibą w Pieńkowie, przy ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, KRS: 0000116926, kapitał zakładowy: 718.430.000 PLN w całości wpłacony, NIP: 7311751025.

Wszystkie materiały w niniejszym serwisie oraz wszelkie prawa własności intelektualnej do nich, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i wygląd handlowy, są objęte prawami ADAMED PHARMA S.A. lub jej podmiotów powiązanych. Treść serwisu, jak i jego układ oraz elementy składowe są chronione prawem autorskim i nie mogą być w szczególności kopiowane, zwielokrotniane, publikowane, pobierane, zmieniane ani edytowane w jakikolwiek sposób, w całości lub w części ani w jakiejkolwiek formie, bez uprzedniej pisemnej zgody ADAMED PHARMA S.A., z zastrzeżeniem przypadków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących. Informacje i materiały tu prezentowane mogą być wykorzystywane tylko dla celów osobistych i nie mogą być wykorzystywane komercyjnie.

Chociaż niniejszy serwis może zawierać informacje dotyczące kwestii medycznych, prawnych czy biznesowych informacje te nie mogą stanowić ani zastępować porady specjalisty. ADAMED PHARMA S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje związane bezpośrednio lub pośrednio z jakimikolwiek działaniami lub zaniechaniami podejmowanymi przez użytkownika w oparciu o informacje lub materiały zawarte w niniejszym serwisie. Chociaż ADAMED PHARMA S.A. podejmuje wszelkie uzasadnione środki, aby informacje na tej platformie były dokładne, kompletne i aktualne, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty związane z niedokładnością, niekompletnością, nierzetelnością lub brakiem aktualności informacji. Niniejszy serwis zawiera również publikacje naukowe, opinie ekspertów oraz wytyczne organizacji branżowych i naukowych. Wszelkie takie informacje stanowią wyłącznie opinie osób lub podmiotów, które je wyraziły i nie należy ich interpretować jako poglądów lub zobowiązań ADAMED PHARMA S.A.

Niektóre łącza zamieszczone w tym miejscu prowadzą poza ADAMED EXPERT, do zewnętrznych witryn internetowych. O ile nie podano inaczej w metryce zewnętrznej witryny internetowej, strony, do których prowadzą łącza, nie są kontrolowane przez ADAMED PHARMA S.A. ani żaden podmiot należący do ADAMED PHARMA S.A. co powoduje, że ADAMED nie jest odpowiedzialny za zawartość takiej strony, jakiekolwiek łącza na niej zamieszczone ani żadne zmiany lub aktualizacje takich stron. ADAMED PHARMA S.A. nie jest również odpowiedzialny za prezentacje z zastosowaniem mediów strumieniowych ani jakiekolwiek inne formy transmisji z takiej strony. Łącza zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody Użytkownika; zamieszczenie łącza nie oznacza aprobaty strony, do której prowadzi łącze.

Informacje handlowe zamieszczone w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a zawarte na stronie informacje na temat produktów z portfolio ADAMED nie mogą zastępować konieczności zasięgnięcia opinii specjalisty w indywidualnej sprawie, w tym lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących serwisu, prosimy o kontakt: kontakt@adamed.expert