Zmiany w zasadach wystawiania recept w związku z DNUR – podsumowanie

20 września 2023 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw tzw. Dużą Nowelizację Ustawy Refundacyjnej (DNUR). Ustawa o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.1938.2023, oprócz ustawy refundacyjnej zmienia również niektóre przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a także ustawy o wyrobach medycznych. Część tych zmian wpływa na zasady wystawiania i realizacji recept. [źródło: Dziennik Ustaw]

O ograniczeniu ilości produktów jakie można wydać pacjentowi słyszeli już chyba wszyscy. Inne zmiany wprowadzane przez DNUR dotyczą:

  • oznaczenia „nie zamienia攸
  • uprawnień do bezpłatnych leków w ciąży,
  • przepisywania środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  • zwrotu refundacji za recepty nieprawidłowo zrealizowane.

Ustawa wprowadzająca zmiany wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2023 r., ale są wyjątki od tego terminu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do Adamed Expert dla Farmaceutów

Nie masz jeszcze konta?

Zarejestruj się
Jesteś pracownikiem Adamedu? Przejdź do logowania