Stosowanie się do zaleceń lekarskich w kardiologii - schemat postępowania

Choroby układu sercowo-naczyniowego, których główną składową jest choroba układu sercowo-naczyniowego o podłożu miażdżycy (ASCVD – ang. atherosclerotic cardio-vascular disease), odpowiadają za około 4. miliony zgonów rocznie w Europie. Znaczenie prewencji w ASCVD jest niekwestionowane i powinno odbywać się na poziomie populacji ogólniej poprzez promowanie zdrowego stylu życia oraz na poziomie indywidualnym poprzez przeciwdziałanie niezdrowemu trybowi życia i minimalizacji głównych czynników ryzyka wystąpienia ASCVD, którymi są nadciśnienie tętnicze (NT) oraz zwiększone stężenie cholesterolu we frakcji LDL we krwi. 

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do Adamed Expert dla Farmaceutów

Nie masz jeszcze konta?

Zarejestruj się
Jesteś pracownikiem Adamedu? Przejdź do logowania