Kontrolowane rzucanie palenia tytoniu w opiece farmaceutycznej. Schemat postępowania.

Palenie tytoniu jest jednym z głównych modyfikowalnych czynników ryzyka rozwoju chorób układu oddechowego (np. Przewlekłej obturacyjnej choroby płuc), sercowo-naczyniowego (np. choroby niedokrwiennej serca, chorób obwodowego układu krwionośnego – w tym choroby Buergera, chorób naczyń mózgowych, miażdżycy czy tętniaka aorty) oraz licznych nowotworów, takich jak rak płuc, krtani, jamy ustnej, gardła, przełyku, trzustki czy pęcherza moczowego. 

W dostępnych obecnie materiałach naukowych odnoszących się do monitorowania i leczenia pacjentów nałogowo palących papierosy podkreśla się, że to lekarze POZ, lekarze specjaliści oraz pielęgniarki odgrywają główną rolę w leczeniu osób uzależnionych od nikotyny. Jednakże w świetle ustawy o opiece farmaceutycznej rola farmaceuty w edukacji oraz monitorowaniu pacjenta chcącego rzucić palenie nabiera nowego znaczenia. Pacjent odwiedzający aptekę w celu uzyskania porady w zakresie rzucenia palenia powinien znaleźć się pod fachową opieką farmaceuty.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do Adamed Expert dla Farmaceutów

Nie masz jeszcze konta?

Zarejestruj się
Jesteś pracownikiem Adamedu? Przejdź do logowania