Zdobądź aż 6 punktów edukacyjnych!

Za udział w każdym szkoleniu i zaliczenie testu, otrzymasz certyfikat potwierdzający zdobycie 2 punktów edukacyjnych w szkoleniu zakończonym sprawdzianem weryfikującym wiedzę, wydany przez Lubelską Okręgową Izbę Aptekarską.

Sprawdź

Co polecić pacjentowi na ból różnego pochodzenia?

Według Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu definicja bólu to subiektywnie przykre i negatywne wrażenie zmysłowe i emocjonalne, powstające pod wpływem bodźców uszkadzających tkankę lub zagrażających jej uszkodzeniem. Co istotne, ból jest odczuciem subiektywnym, więc bez względu na obiektywne objawy z nim związane jest związany z odczuciami pacjenta.

Farmakologiczne leczenie bólu winne być poprzedzone szczegółową oceną bólu i w miarę możliwości obejmować również leczenie przyczynowe. Ocena bólu powinna obejmować jego etiologię, natężenie, czas trwania, obecność czynników łagodzących i nasilających oraz dotychczasowe próby leczenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do Adamed Expert dla Farmaceutów

Nie masz jeszcze konta?

Zarejestruj się
Jesteś pracownikiem Adamedu? Przejdź do logowania