Ewidencja w aptece

Przepisy prawa nakładają na apteki obowiązek prowadzenia szeregu ewidencji. Wśród nich są zarówno te, dotyczące zatrudnionych pracowników, leków recepturowych, leków sporządzanych w aptece, jak i te odnoszące się do badań produktów leczniczych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do Adamed Expert dla Farmaceutów

Nie masz jeszcze konta?

Zarejestruj się
Jesteś pracownikiem Adamedu? Przejdź do logowania