Które ze statyn można przyjmować niezależnie od pory dnia?

Statyny są lekami pierwszego rzutu w terapii zaburzeń lipidowych. Wpływają one głównie na stężenie LDL cholesterolu, który jest głównym winowajcą rozwoju miażdżycy. Statyny różnią się między sobą budową chemiczną, a także parametrami farmakokinetycznymi, w tym okresem półtrwania. Takie różnice powodują, że część statyn może być przyjmowana niezależnie od pory dnia, a część wyłącznie o określonej porze.   

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do Adamed Expert dla Farmaceutów

Nie masz jeszcze konta?

Zarejestruj się
Jesteś pracownikiem Adamedu? Przejdź do logowania