Jak zmienił się zawód farmaceuty od 2020 r.?

2020 rok okazał się przełomowy dla zawodu farmaceuty. Pandemia Covid-19 a wraz z nią przyspieszona cyfryzacja w ochronie zdrowia wymusiły zmiany w systemie opieki nad pacjentem. Po kilkunastu latach starań farmaceuci doczekali się Ustawy o zawodzie, która zakwalifikowała opiekę farmaceutyczną do katalogu świadczeń medycznych. Dzięki tym zmianom farmaceuci stopniowo przestają być jedynie wydawcami leków a stają się oficjalnie przedstawicielami zawodu medycznego, pełnoprawnymi członkami polskiego systemu opieki zdrowotnej - wskazuje mgr farm. Agata Bereś-Jabs, farmaceutka praktyk, kierownik w aptece otwartej, współautorka podręczników Wydawnictwa Farmaceutycznego i treści na portalu opieka.farm.

Jak zmienił się zawód farmaceuty od 2020 roku? 

Zawód farmaceuty w ciągu ostatnich dwóch lat przeszedł szereg zmian. Udzielanie porad farmaceutycznych w trakcie pandemii, uzyskanie prawa do wykonywania szczepień, testowania w kierunku Covid-19, wystawiania recept farmaceutycznych, to dopiero początek drogi rozwoju zawodu farmaceuty – wskazuje mgr farm. Agata Bereś-Jabs.

Ekspertka przedstawia też własne spostrzeżenia i prognozy, dotyczące kierunku zmian, w którym zmierza zawód farmaceuty.

Zaczęło się od e-recepty

Początek zmian w zawodzie to wprowadzenie do polskiego systemu opieki zdrowotnej w roku 2019 e-recepty. - Zalety tego rozwiązania to przede wszystkim pełna czytelność dawek, ilości, opakowań, poziomu odpłatności, danych pacjenta, lekarza, przychodni - wyjaśnia farmaceutka.

Kolejny plus to spadek ilości podrabianych recept. W systemie KS pojawiają się bowiem ostrzeżenia, co umożliwia zwiększoną kontrolę przy ekspedycji leków.

- E-recepta prowadzi też do poprawy jakości obsługi pacjentów. Farmaceuta może wreszcie skupić się na problemach chorego a nie na tym, jak rozszyfrować receptę – tłumaczy.

Farmaceuta w pandemii COVID-19

Kolejne przełomowe zmiany w zawodzie farmaceuty nastąpiły po marcu 2020r., kiedy to rozpoczęła się pandemia Covid-19. 

- Dla farmaceutów i pacjentów pojawienie się elektronicznej recepty nastąpiło w idealnym momencie. Jedna wizyta w aptece wystarczyła, aby zrobić zapas potrzebnych leków. Pacjenci chętnie korzystali też z teleporad, w trakcie których farmaceuci dementowali mity na temat „cudownych” specyfików na Covid-19 – mówi ekspertka. 

Krokiem milowym, który w znaczący sposób wpłynął na dzisiejszą sytuację zawodową farmaceuty, były zmiany przepisów prawnych wchodzące w życie 1 kwietnia 2020 r., które wprowadzono w związku z epidemią Covid-19 w ramach ustawy z dnia 31 marca 2020 r. Nadały one farmaceutom nowe uprawnienia - zaznacza.

E-recepta farmaceutyczna, recepty pro auctore i pro familia, testy

Ustawa ta, oprócz wystawiania recept farmaceutycznych na nowych zasadach, przyznała farmaceutom prawo do wystawiania recepty pro auctore i pro familia.

- Kolejną zmianę przyniósł przełom 2020/21 roku, kiedy to w Polsce ruszały szczepienia na Covid-19. Nikt nie przypuszczał wtedy, że pół roku później także apteka stanie się miejscem tych szczepień, a w styczniu 2022 r., miejscem przeprowadzania testów antygenowych w kierunku Covid-19 – wyjaśnia.

Dodaje: Pomysł przeprowadzania testów diagnostycznych w aptece zrodził możliwość rozszerzenia katalogu usług farmaceutycznych. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 21 stycznia 2022 r. farmaceuci mogą przeprowadzać m.in. badanie podstawowych parametrów życiowych, pomiar masy ciała, test stężenia glukozy we krwi, kontrolę panelu lipidowego, szybki test do wykrywania grypy.

Ustawa o zawodzie farmaceuty i prognozy na przyszłość

Najważniejsza jednak zmiana to wejście w życie 16 kwietnia 2021 r. Ustawy o zawodzie farmaceuty. - Dzięki niej farmaceuci stali się oficjalnie przedstawicielami zawodu medycznego, pełnoprawnymi członkami polskiego systemu opieki zdrowotnej mogącymi udzielać świadczeń zdrowotnych. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest osobista odpowiedzialność za udzielane świadczenia. To wymaga od farmaceutów dodatkowego zaangażowania intelektualnego podczas każdej czynności fachowej jaką wykonują względem pacjenta – wyjaśnia.

Dodaje: Na tym nie koniec. Aby czuć się spełnionym w zawodzie muszą zaistnieć pewne warunki: dogodne miejsce pracy, czyli pracodawca, który przestrzega aptekarskiej etyki zawodowej, personel apteki rozumiany jako zgrany zespół z liderem, który zarządza całym zespołem, ale też motywuje go do pracy.

Ostatnia rzecz to ciągły rozwój zawodowy. Bez niego farmaceuci pozostaną w tyle i będą zwykłymi wydawcami leków a nie partnerami, opiekunami pacjenta, specjalistami w zakresie farmakoterapii.

Słowa kluczowe