Charakterystyka i wskazania do podstawowych grup leków hipotensyjnych

Wybór leków hipotensyjnych powinien uwzględniać m.in. wcześniejsze doświadczenie lekarza w terapii, wpływ leku na inne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, istniejące subkliniczne uszkodzenia narządowe, obecność powikłań sercowo-naczyniowych a także innych chorób, wiek i preferencje chorego, możliwość interakcji lekowych i działań niepożądanych. W artykule zostały omówione podstawowe grupy leków - leki moczopędne, leki blokujące receptory beta adrenergiczne (beta blokery), antagoniści wapnia (AW), antagoniści receptora angiotensyny 1 (sartany / ARB), inhibitory konwertazy angiotensyny (ACEI).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do Adamed Expert dla Lekarzy

Nie masz jeszcze konta?

Zarejestruj się
Jesteś pracownikiem Adamedu? Przejdź do logowania