Podwyższone tętno u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym - znaczenie rokownicze i postępowanie

Zgodnie z wytycznymi Grupy Roboczej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) i Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ESH) do spraw postępowania w nadciśnieniu tętniczym z 2018 roku częstość akcji serca ponad 80/min w spoczynku jest samodzielnym czynnikiem zwiększającym ryzyko sercowo-naczyniowe u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Z powodu rozpowszechnienia nadciśnienia tętniczego w populacji ogólnej każdy praktykujący lekarz powinien znać wartość rokowniczą podwyższonego tętna w przebiegu nadciśnienia tętniczego oraz strategię leczenia hipotensyjnego w przypadku jego wystąpienia.

Pełna treść artykułu dostępna po zalogowaniu do Adamed Expert dla Lekarzy

Nie masz jeszcze konta?

Zarejestruj się