Jak długo i w jakiej formie muszę przechowywać dokumentację dotyczącą wystawionych przeze mnie recept?

Maja Wielgosz

Mgr położnictwa

Pielęgniarki i położne zobowiązane są do wystawiania recept elektronicznych. Wyjątkowe sytuacje upoważniają nas do skorzystania z recepty w formie papierowej. Recepty w formie elektronicznej przechowywyane są w odpowiednich systemach informatycznych związanych z e-receptą, tj. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), system P1 czyli Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych oraz SIM – System Informacji Medycznej. 


Recepty należą do zbioru dokumentacji medycznej. Zatem formę papierową recept przechowujemy zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W standardowych przypadkach jest to 20 lat. Oczywiście i od tej reguły istnieją wyjątki, które szczegółowo opisane są w wyżej wspomnianej ustawie.