Jak wygląda bieżąca kontrola apteczek oddziałowych i za co odpowiedzialna jest pielęgniarka oddziałowa?

Izabela Tymek

Mgr pielęgniarstwa

Odpowiednio kontrolowane apteczki pozwalają na zminimalizowanie możliwości zdarzeń niepożądanych, takich jak pomyłki w ordynowaniu leków, czy innych sytuacji mogących zaszkodzić pacjentom.  

Pielęgniarka oddziałowa pełni istotną rolę w kontroli apteczek poprzez odpowiedzialność za zamówienia. To właśnie ona monitoruje poziom zapasów i składa zamówienia na brakujące lub niskie ilości leków, odbiera leki z apteki szpitalnej, zapewniając ciągłość terapii pacjentów. Jest odpowiedzialna również za kontrolę działań podległego personelu. To właśnie jej należy zgłaszać wszelkie braki oraz nieprawidłowości związane z apteczką.