Odmowa udzielania świadczeń w obecności osób bliskich

prof. nadzw. dr hab. n. med. Justyna Król-Całkowska
prof. nadzw. dr hab. n. med. Justyna Król-Całkowska

Prawnik

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Czym są świadczenia zdrowotne wykonywane podczas szeroko pojętego procesu leczniczego-diagnostycznego, ale też podczas procesu opiekuńczo-leczniczego, które stosują pielęgniarki i pielęgniarze? Temat odmowy udzielania świadczeń w obecności osób bliskich omawia prof. nadzw. dr hab. n. med. Justyna Król-Całkowska. Zapraszamy do wysłuchania podcastu z cyklu porad prawnych dla pielęgniarek.