Czym jest ChUK i do czego uprawniona jest pielęgniarka?

Kinga Janik

Mgr pielęgniarstwa

Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (ChUK) w Polsce ma na celu zmniejszenie

umieralności z powodu chorób sercowo-naczyniowych oraz wczesną identyfikację pacjentów z grupy wysokiego ryzyka. Aby z niego skorzystać należy zgłosić się do przychodni POZ i spełnić kryteria:

  • wiek 35-65 lat
  • brak cukrzycy,
  • brak przewlekłej choroby nerek,
  • brak hipercholesterolemii,
  • niekorzystanie z badań w ramach projektu w ciągu ostatnich 5 lat.

Program oferuje zebranie dokładnego wywiadu przez lekarza lub pielęgniarkę, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pobranie badań laboratoryjnych oraz ocenę ryzyka chorób układu krążenia.