Jakich leków pielęgniarka nie może przepisać pacjentowi w ramach kontynuacji terapii?

Izabela Tymek

Mgr pielęgniarstwa

Na podstawie obowiązujących przepisów, czyli rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, które mogą być ordynowane przez pielęgniarki i położne oraz Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, zaktualizowanej o artykuły 15a i 15b, pielęgniarka i położna nie może przepisywać pacjentom:

- leków zawierających substancje bardzo silnie działające - czyli leki z wykazu A,  

- środków odurzających (wykaz N: grupy I-N, II-N, III-N, IV-N),

- leków z grupy substancji psychotropowych (wykaz P: grupy I-P, II-P, III-P, IV-P), takich jak benzodiazepiny, barbiturany czy opioidy (z wyjątkiem tramadolu).


Jeżeli nie mamy pewności, czy posiadamy uprawnienia do wystawienia recepty na jakiś lek, możemy posłużyć się ww. rozporządzeniem w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne.