Sztuczna inteligencja może usprawnić komunikację pielęgniarek z seniorami

Pielęgniarz Adrian Nowakowski został laureatem nagrody Queen Silvia Nursing Award Polska, przyznawanej za wybitne osiągnięcia w pielęgniarstwie. Wyróżnienie otrzymał za swój pomysł wykorzystania sztucznej inteligencji do nauki skutecznej komunikacji z pacjentami cierpiącymi na demencję.

Trening efektywnej komunikacji

Adrian Nowakowski wskazuje, że głównym zadaniem symulatora jest udoskonalenie umiejętności komunikacyjnych przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy, co ma kluczowe znaczenie w opiece nad osobami z demencją. Lepsza komunikacja przełoży się na efektywniejszą opiekę poprzez możliwość szybszego rozpoznawania potrzeb pacjenta. Jednocześnie może obniżyć poziom stresu zarówno po stronie pacjenta, jak i personelu.

“Mój pomysł bezpośrednio dotyczy wyzwania komunikacyjnego, z jakim borykają się pracownicy opieki zdrowotnej, szczególnie pielęgniarki i pielęgniarze, którzy opiekują się pacjentami z demencją. Wykorzystując sztuczną inteligencję i Duże Modele Językowe, możemy stworzyć symulator, który umożliwi naukę i trening efektywnej komunikacji. Dzięki temu studenci będą mogli sami uczyć się i trenować efektywną komunikację, na przykład w domu” – wyjaśnia Adrian Nowakowski [źródło: QSNA].

Koncepcja działania symulatora

Student uruchamia aplikację i rozpoczyna konwersację z systemem sztucznej inteligencji na dowolny temat, np. prosi pacjenta o przyjęcie leków. Odpowiednio zaprogramowana sztuczna inteligencja udziela takich odpowiedzi, jakich można oczekiwać od osób starszych - np. odmawia zażycia leku. Zadaniem studenta jest przekonanie "pacjenta" do przyjęcia leków. Dodatkowo, po zakończonej rozmowie system dostarcza informacji zwrotnej na temat jej przebiegu - wskazuje mocne strony oraz aspekty komunikacji wymagające poprawy i sposoby ich udoskonalenia.

Aplikacja mogłaby być uzupełnieniem zajęć, które realizowane są w centrach symulacji medycznej, czy też podczas praktyk w szpitalach.

Nowe wyzwania przed personelem medycznym

Sztuczna inteligencja może wspomagać edukację przyszłych pracowników medycznych i przygotowywać ich do pracy z osobami starszymi, zwłaszcza z demencją.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2050 r. osoby powyżej 60. roku życia będą stanowić 40% społeczeństwa w Polsce, czyli blisko 14 milionów. Można oczekiwać, że ich liczba i odsetek w populacji będzie stale rósł, a co za tym idzie pojawią się nowe wyzwania, m.in. dla personelu medycznego. Sztuczna inteligencja może pomóc w przygotowaniu kadr medycznych na te wyzwania.

Demencja i choroba Alzheimera

Osoby z demencją czy chorobą Alzheimera często doświadczają zaburzeń pamięci, dezorientacji i problemów w komunikacji, co wymaga od opiekunów specjalnych umiejętności i cierpliwości. Postępująca choroba powoduje również zaawansowaną utratę pamięci oraz zaburzenia psychologiczne. Dlatego tak istotne jest jak najwcześniejsze rozpoczęcie leczenia choroby Alzheimera, aby spowolnić te niekorzystne procesy i jak najdłużej zachować samodzielność pacjenta.

 

Źródło: QSNA

Autor: MG