Kiedy skierować pacjenta na badania stężenia we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów?

Maja Wielgosz

Mgr położnictwa

Lipidogram (profil lipidowy) dostarcza informacji o stanie gospodarki lipidowej i zaburzeniach metabolicznych. Przede wszystkim wyniki tego badania pokażą ryzyko rozwoju miażdżycy tętnic i powikłań sercowo-naczyniowych.
Podwyższone stężenie lipidów (trójglicerydów, cholesterolu całkowitego i frakcji LDL) i obniżone stężenie frakcji cholesterolu HDL, wskaże na konieczność skierowania takiego pacjenta do podjęcia leczenia.

Regularnej kontroli wyżej wymienionych badań wymagają przede wszystkim pacjenci:

  • z nadciśnieniem tętniczym,
  • z cukrzycą,
  • z niewydolnością nerek,
  • z otyłością,
  • palacze tytoniu,
  • obciążeni rodzinnie chorobami układu krążenia.

Wykonanie profilu lipidowego powinnyśmy zlecić także każdemu zgłaszającemu się do nas pacjentowi powyżej 40 roku życia w przypadku mężczyzn oraz kobietom po menopauzie, zwłaszcza w przypadku obecności czynników ryzyka.