Wspierająca Szkoła

Budujemy wspierające otoczenie dla młodych osób w kryzysie psychicznym. Bądź Wspierającą Szkołą dla swoich uczniów!

O programie

WHO rekomenduje mniej soli. Jemy dwa razy za dużo

Zmniejszenie spożycia soli kuchennej, glutaminianu sodu i sodu w produktach przetworzonych uratuje życie siedmiu milionom osób - ocenia WHO - i dodaje, że państwa członkowskie nie wdrażają związanych z tym zaleceń.

Wszystkie 194 państwa członkowskie Światowej Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization, WHO) zobowiązały się, że do 2030 roku zmniejszą spożycie sodu o 30 proc. Tymczasem jedynie 5 proc. z tych krajów prowadzi politykę redukcji sodu - wynika z raportu WHO z 2023 r. (https://www.who.int/publications/i/item/9789240069985analizowanego).

WHO zaleca, aby ograniczyć spożycie soli do 5 gramów dziennie. Jednak średnie jej zużycie wynosi 10,8 gramów, czyli ponad dwa razy więcej, niż limit.

Jak przypomina prof. dr hab. Dominika Głąbska z SGGW, w marcu tego roku WHO oceniło postępy krajów wdrażających politykę ograniczania spożycia sodu i ich wpływ na spożycie sodu w diecie i choroby układu krążenia. Okazało się, że tylko Brazylia, Chile, Czechy, Litwa, Malezja, Meksyk, Arabia Saudyjska, Hiszpania i Urugwaj posiadają kompleksowy pakiet polityk mających na celu ograniczenie spożycia soli, a przecyzyjniej - sodu.

"Sód jest niezbędnym składnikiem odżywczym, który spożywany w nadmiarze zwiększa ryzyko chorób serca, udaru mózgu i przedwczesnej śmierci. Głównym źródłem sodu w diecie jest sól kuchenna (chlorek sodu), ale występuje on również w przyprawach zawierających glutaminian sodu, oraz w wielu produktach przetworzonych" - wylicza, cytowana na stronie SGGW, dr hab. Głąbska, kierownik studiów podyplomowych "Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne" (https://wzc.sggw.edu.pl/studia-podyplomowe-poradnictwo-zywieniowe-i-dietetyczne/).

WHO wskazała cztery kierunki działań na rzecz ograniczania sodu w żywności. Pierwszym z nich jest zmiana składów recepturowych - tak, aby żywność zawierała mniej soli i ustalanie docelowych ilości sodu z poziomu polityki państwa. Drugim - ustanowienie polityki zamówień publicznych w celu ograniczenia spożycia żywności bogatej w sól lub sód w instytucjach publicznych. Trzecią kwestią jest obowiązkowa etykieta z przodu opakowania, która pomaga konsumentom wybrać produkty o niższej zawartości sodu. Czwartym zadaniem państw jest komunikacja z obywatelami dotycząca zmiany zachowań i kampanie w środkach masowego przekazu mające na celu zmniejszenie spożycia soli i innych form sodu. (PAP)

kol/ zan/