Wspierająca Szkoła

Budujemy wspierające otoczenie dla młodych osób w kryzysie psychicznym. Bądź Wpierającą Szkołą dla swoich uczniów!

O programie
Lek. Aleksandra Nowakowska

Lek. Aleksandra Nowakowska