NIPiP: szkolenie specjalizacyjne nie będzie trwało 5 lat

„Szkolenie specjalizacyjne nie będzie trwało 5 lat” – przekazuje Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. NIPiP wyjaśnia, że liczba godzin zaplanowanych na szkolenie nie ulegnie znaczącej zmianie, zmienić ma się jedynie czas realizacji szkolenia.

Elastyczność toku kształcenia

Trwają prace nad reformą kształcenia podyplomowego pielęgniarek. Izba wskazuje również, kiedy zajęcia będą mogły być prowadzone w formie zdalnej.

„Zmieni się czas realizacji szkolenia: specjalizację będzie można (ale nie trzeba!) realizować w okresie 5 lat, co powinno sprzyjać indywidualizacji i elastyczności toku kształcenia (np. w przypadku zdarzenia losowego, choroby, macierzyństwa), mocniejszy akcent zostanie postawiony na realizację zajęć stażowych” – doprecyzowuje NIPiP i dementuje nieprawdziwe informacje [źródło: FB - NIPiP].

Kształcenie na odległość – tylko dwa wyjątki

Jednocześnie samorząd pielęgniarek i położnych przypomina - za Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych - że w obecnym stanie prawnym, prowadzenie zajęć za pomocą metod i technik kształcenia na odległość, z dwoma wyjątkami, nie jest dopuszczone.

Według stanowiska Ministerstwa Zdrowia z dnia 4 grudnia 2023 r., kształcenie z wykorzystaniem metod zdalnych mogłoby dotyczyć wyłącznie części teoretycznej (wykładów), o ile zostało to przewidziane w programie danego szkolenia lub kursu. Obecnie tylko dwa obowiązujące programy kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych uwzględniają kształcenie e-learningowe w ściśle określonym wymiarze, a są to:

  • Kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” część I i część II,
  • Kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo transplantacyjne dla pielęgniarek”.

CKPPiP jednocześnie ostrzega organizatorów kształcenia, że proponując lub realizując szkolenia/kursy z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość „wprowadzają w błąd pielęgniarki, położne, zainteresowane kształceniem lub w nim uczestniczące, jednocześnie naruszając obowiązujące regulacje prawne, w obszarze kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” [źródło: CKPPiP].

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek przejmie CMKP

Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o przeniesieniu kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (CKPPiP) do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Według resortu zdrowia, odrębne funkcjonowanie dwóch odrębnych jednostek zajmujących się kształceniem podyplomowym zawodów medycznych jest problematyczne w dobie konieczności konsolidacji wszystkich zawodów medycznych oraz zapewnienia ich ściślejszej współpracy.

Projekt nowelizacji ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw, został opublikowany w wykazie prac legislacyjnych rządu 4 marca br. Za opracowanie projektu odpowiedzialna jest wiceminister Urszula Demkow, a ma być on przyjęty w II kwartale 2024 r.

Zmiany zaproponowane przez resort zdrowia, w tym przekazanie zadań związanych z organizacją egzaminów do Centrum Egzaminów Medycznych (CEM), od 2027 r. doprowadzą do pełnego skoordynowania procedury przeprowadzenia egzaminów państwowych osób wykonujących zawody medyczne, przez wypracowanie jednolitych przepisów o państwowych egzaminach medycznych. Ujednolicony będzie również proces związany z przeprowadzeniem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych (PES).


Źródło: CKPPiP, KPRM

Autor: MG


Słowa kluczowe