Pielęgniarki i położne podpisały Deklarację Gdańską

Ministra zdrowia Izabela Leszczyna otrzymała od pielęgniarek Deklarację Gdańską 2024. Dokument ten, opracowany przez środowisko pielęgniarek i położnych, przedstawia najistotniejsze postulaty dotyczące usprawnienia systemu opieki zdrowotnej. Skupia się on na propozycjach mających na celu zwiększenie dostępności usług medycznych, podniesienie ich jakości oraz poprawę ogólnej efektywności systemu ochrony zdrowia.

Zaawansowana praktyka pielęgniarska i położnicza

Deklaracja Gdańska wzywa rząd do podjęcia kompleksowych działań legislacyjnych i systemowych, mających na celu dostosowanie obecnego modelu opieki zdrowotnej do zmieniających się potrzeb społecznych. Kluczowym elementem proponowanych zmian jest efektywniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich w polskim systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału pielęgniarek i położnych. Dokument postuluje wprowadzenie nowego poziomu kompetencji, określanego jako "Zaawansowana praktyka pielęgniarska i położnicza". To rozwiązanie ma na celu optymalizację systemu ochrony zdrowia poprzez poszerzenie zakresu obowiązków i uprawnień personelu pielęgniarskiego i położniczego, co w konsekwencji ma przyczynić się do poprawy jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych.

Deklaracja Gdańska – podpisana pod koniec maja 2024 roku - postuluje rozpoczęcie prac nad ustawodawstwem, które pozwoli na:

  • pełne i skuteczne wykorzystanie nowo nabytych kompetencji zawodowych,
  • realizację samodzielnych ról zawodowych,
  • zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych,
  • podniesienie jakości opieki i poziomu bezpieczeństwa pacjentów,
  • optymalizację systemu ochrony zdrowia.

MZ: pielęgniarki fundamentem opieki nad pacjentem

– Mamy poczucie, że dziś marnowane są środki publiczne. Mamy świetnie wykształconą grupę zawodową, która ma obowiązek ustawicznego kształcenia i z niej nie korzystamy jako państwo. To zmarnowany kapitał. Nasz zawód zmienił się na przestrzeni ostatnich lat: to nie tylko stereotypowo pojmowana pielęgnacja. Dziś pielęgniarki i położne to profesjonaliści medyczni, których kompetencje powinny być fundamentem systemu zdrowia. Nie są to sny czy marzenia – popatrzmy na systemy ochrony zdrowia, które funkcjonują w innych krajach – mówiła Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

We wcześniejszym wywiadzie dla redakcji adamed.expert prezes NIPiP wskazywała, że największym problemem pielęgniarstwa jest obecnie organizacja ochrony zdrowia oraz dostęp do funduszy.

Z kolei ministra Izabela Leszczyna podczas konferencji mówiła: – To pielęgniarki stają się fundamentem opieki nad pacjentem. Trudno mówić dzisiaj o nowoczesnym systemie ochrony zdrowia bez zaawansowanej praktyki pielęgniarek i położnych.

Deklaracja Gdańska została przyjęta podczas konferencji "Zaawansowana praktyka pielęgniarek i położnych wartością dla pacjenta, systemu i płatnika”. Wśród sygnatariuszy znaleźli się reprezentanci Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych oraz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Ta szeroka reprezentacja podkreśla znaczenie i powszechne poparcie dla postulatów zawartych w Deklaracji wśród środowiska medycznego.


Autor: MG

Źródło NIPiP