Pokrzywka

Pokrzywka jest schorzeniem charakteryzującym się występowaniem bąbli na skórze. Może być wywołana różnymi czynnikami zewnętrznymi, między innymi lekami czy pokarmami, zdarza się też jej występowanie bez ustalonej przyczyny. Podłoże pokrzywki stanowi zwiększona przepuszczalność naczyń krwionośnych uwarunkowana mediatorami prozapalnymi, czyli substancjami wywołującymi stan zapalny. Mediatory prozapalne są uwalniane przez komórki tuczne należące do układu odpornościowego [1,2,3].

Jak objawia się pokrzywka?

Pokrzywka cechuje się występowaniem bąbli, czyli zmian uniesionych ponad poziom skóry o barwie białej lub różowej. Wykwity powstają szybko i ustępują w czasie 24 godzin bez pozostawienia śladu. Bąble pokrzywkowe mogą mieć różną wielkość - od kilku milimetrów aż po kilkanaście centymetrów średnicy. 

Objawami towarzyszącymi pokrzywce są świąd lub pieczenie skóry, które mogą pojawić się już przed wystąpieniem bąbli. 

U 40% pacjentów z pokrzywką współistnieje obrzęk naczynioruchowy. Polega on na nagłym pojawieniu się obrzęku skóry, tkanki podskórnej lub błon śluzowych. Obrzęk naczynioruchowy najczęściej występuje w obrębie warg i powiek, czasem w obrębie narządów płciowych. Może również dojść do obrzęku krtani, a taka sytuacja stanowi zagrożenie życia [1,2,3].

Pokrzywka ostra a przewlekła

Pokrzywkę najczęściej dzieli się ze względu na czas trwania objawów. Wyróżniamy pokrzywkę: 

 • ostrą - trwającą do 6 tygodni od pierwszego wysiewu bąbli,
 • przewlekłą - trwającą ponad 6 tygodni z objawami występującymi ciągle lub w postaci nawrotów i remisji [1,2,3]. 

Pokrzywka ostra dotyka nawet 25% populacji. Może być wywołana przez:

 • pokarmy, 
 • leki, 
 • infekcje, 
 • jady owadów błonkoskrzydłych,
 • pyłki roślin [1]. 

Nasilenie i przebieg pokrzywki ostrej są zróżnicowane. U niektórych pacjentów ma ona łagodny i przemijający charakter, a u części chorych występuje ciężki przebieg [1]. W najcięższych przypadkach pokrzywka może nawet prowadzić do zagrażającej życiu reakcji anafilaktycznej objawiającej się między innymi obniżeniem ciśnienia tętniczego. Reakcja anafilaktyczna wymaga niezwłocznego udania się do szpitala i podania adrenaliny [1,3,4].

Pokrzywka przewlekła pojawia się tylko u 1% populacji. Często trudno znaleźć jej przyczynę, co negatywnie wpływa na efekty leczenia i powoduje obniżenie jakości życia pacjentów [1,2,3]. 

W zależności od obecności bądź braku uchwytnych bodźców wyzwalających wysiew bąbli pokrzywka przewlekła dzieli się na:

 • indukowaną - występującą pod wpływem takich bodźców, jak na przykład zimno, ucisk, światło, ciepło, wibracje, woda,
 • spontaniczną - pojawiającą bez zauważalnego czynnika wyzwalającego [1,2].

Rozpoznanie pokrzywki

Ze względu na charakterystyczny obraz kliniczny (typowy wygląd bąbli pokrzywkowych, typowe objawy) rozpoznanie pokrzywki zazwyczaj nie sprawia problemów. Zarówno w przypadku pokrzywki ostrej, jak i przewlekłej, podstawą diagnozy jest wywiad, w którym lekarz przeanalizuje możliwe przyczyny wystąpienia pokrzywki [1,2,3].

Pokrzywka ostra zwykle nie wymaga wykonania badań poza wywiadem lekarskim. Wyjątek stanowi reakcja na użądlenie przez owady błonkoskrzydłe - wtedy wskazane jest wykonanie badań alergologicznych [1,2].

Ze względu na różnorodność przyczyn pokrzywki przewlekłej wywiad w celu wykrycia czynników wywołujących chorobę może obejmować pytania między innymi o:

 • choroby współistniejące, 
 • przyzwyczajenia żywieniowe, 
 • rodzinne występowanie pokrzywki, obrzęku naczynioruchowego lub atopii, 
 • przebyte zabiegi chirurgiczne - jest to istotna kwestia ze względu na podane znieczulenie, które może wywołać niepożądaną reakcję,
 • przebyte zabiegi ortopedyczne ze względu na ewentualne implanty [1,2].

W przypadku pokrzywki przewlekłej konieczne może być wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych, takich jak morfologia krwi, odczyn Biernackiego lub białko C-reaktywne. Niektórzy pacjenci mogą wymagać rozszerzenia diagnostyki o dodatkowe badania laboratoryjne, obrazowe i konsultacje specjalistyczne [1,2,3].

Leczenie pokrzywki

Podstawą terapii pokrzywki jest unikanie czynników prowokujących, takich jak pokarmy, leki, czynniki fizykalne. Należy również wdrożyć leczenie schorzeń współistniejących, które mogą powodować lub zaostrzać przebieg pokrzywki [1,2,3]. 

Podstawą leczenia objawowego pokrzywki są leki przeciwhistaminowe II generacji, do których należą: bilastyna, cetyryzyna, desloratadyna, feksofenadyna, lewocetyryzyna, loratadyna, rupatadyna. Są one lekami bezpiecznymi i rzadko powodującymi poważne skutki uboczne. Leki przeciwhistaminowe II generacji mogą być stosowane przewlekle. Pomimo ich bardzo dobrej skuteczności, zdarza się, że początkowo dobrana dawka nie powoduje ustąpienia objawów i należy ją zwiększyć [1,2,3].

Jeśli po zwiększeniu dawki lub zmiany leku na inny z grupy przeciwhistaminowych II generacji nie obserwuje się poprawy, dołącza się omalizumab. Jest to lek biologiczny o bardzo dobrej skuteczności. Jego wadę stanowi wysoki koszt, jednak w niektórych przypadkach pokrzywki można skorzystać z programu lekowego [1,2,3].

W przypadku braku poprawy po kilku miesiącach lub nasileniu objawów można zastosować połączenie leków przeciwhistaminowych z cyklosporyną A. Jest to lek immunosupresyjny (hamujący układ odpornościowy) i zmniejszający uwalnianie mediatorów z komórek tucznych [1,2,3].

W leczeniu pokrzywki znajdują też zastosowanie glikokortykosteroidy, jednak tylko do krótkotrwałego leczenia znacznych zaostrzeń. Przeciwwskazane jest ich przewlekłe stosowanie w pokrzywce ze względu na liczne działania niepożądane przy długotrwałym stosowaniu [1,2].

Referencje:

 1. Pokrzywka. Interdyscyplinarne rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Przegl Dermatol 2020, 107, 1-14
 2. Wytyczne EAACI/GA2LEN/EDF/WAO dotyczące definicji, klasyfikacji, rozpoznawania i leczenia pokrzywki: weryfikacja z 2013 roku z poprawkami. Przegl Dermatol 2015, 102, 155-179
 3. https://www.mp.pl/pacjent/alergie/chorobyalergiczne/choroby/58880,pokrzywka (dostęp 26.08.2022)
 4. https://www.mp.pl/pacjent/alergie/chorobyalergiczne/choroby/59318,wstrzas-anafilaktyczny-anafilaksja (dostęp 26.08.2022)