Stopa cukrzycowa

Co to jest stopa cukrzycowa?

Cukrzyca to choroba, która jest uważana za epidemię XXI wieku. Pomimo wielu działań profilaktycznych, liczba chorych na cukrzycę stale rośnie. Szacuje się, że w 2025 roku będzie ich już ponad 330 milionów [1].

U pacjentów ze źle kontrolowaną cukrzycą może dochodzić do powstawania licznych powikłań. Jednym z nich jest zespół stopy cukrzycowej (ZSC), czyli obecność owrzodzenia, rany lub infekcji w obrębie stopy, którym towarzyszy destrukcja tkanek głębokich oraz cechy neuropatii (uszkodzenia nerwów) i niedokrwienia o różnym stopniu zaawansowania [1].

Stopę cukrzycową można rozpoznać po charakterystycznym wyglądzie: skóra zaczyna się łuszczyć, pękać, staje się sucha i pozbawiona owłosienia. Paznokcie ulegają deformacji, a stopa jest niedotleniona i sina. W okolicy pięt i innych wystających części stopy pojawiają się duże pęknięcia z ogniskami owrzodzenia i martwicy [5]. Występowanie owrzodzenia stanowi istotny czynnik ryzyka amputacji. Kolejnym takim czynnikiem jest infekcja, czyli bakteryjne zakażenie rany, która może prowadzić m.in. do zapalenia kości. Ponieważ gojenie się ran u osób chorych na cukrzycę jest zaburzone, każdy pacjent diabetologiczny, u którego pojawiło się owrzodzenie, powinien znajdować się pod opieką lekarza. Oczywiście, najlepiej byłoby, gdyby leczenie ZSC odbywało się w specjalistycznych, wielodyscyplinarnych poradniach stopy cukrzycowej, jednak w polskich warunkach nie zawsze jest to możliwe [1].

Kto jest najbardziej narażony na zespół stopy cukrzycowej?

U osób chorych na cukrzycę ryzyko powstania owrzodzenia na stopie wynosi od 12 do 25% w ciągu całego życia. Prawdopodobieństwo amputacji kończyny jest u tych pacjentów 30-40 razy wyższe niż u osób zdrowych [1].

Do czynników zwiększających ryzyko powstania ZSC oraz owrzodzenia i amputacji kończyny należą:

 • źle dobrane obuwie, 
 • obrzęki i deformacje stóp,
 • suchość skóry w wyniku neuropatii autonomicznej,
 • obecność modzeli,
 • przewlekła hiperglikemia (wynikająca ze źle wyrównanej cukrzycy),
 • zaburzenia widzenia,
 • przebyte wcześniej owrzodzenie lub amputacja kończyny dolnej,
 • bakteryjne zakażenia rany na stopie,
 • niedokrwienie kończyn dolnych,
 • neuropatia czuciowa, prowadząca do upośledzenia zdolności odczuwania bólu w obrębie stóp [1,3].

Stopa cukrzycowa - objawy i przyczyny

Zespół stopy cukrzycowej dzieli się obecnie na dwa podtypy:

 • zespół stopy cukrzycowej neuropatycznej,
 • zespół stopy cukrzycowej mieszanej (w którym dochodzi do neuropatii i niedokrwienia jednocześnie).

Podział ten został wprowadzony w 2015 r. przez Polskie Towarzystwo Leczenia Ran w celu usprawnienia podejmowania decyzji o dalszym postępowaniu z pacjentem. Jeżeli mamy do czynienia z zespołem stopy cukrzycowej mieszanej, konieczna jest szybka ocena drożności tętnic kończyn dolnych [4].

Zespół stopy cukrzycowej neuropatycznej wynika z uszkodzenia receptorów i włókien nerwów czuciowych, ruchowych i autonomicznych. W wyniku tego dochodzi do stopniowego zaniku niektórych grup mięśni kończyn, zaburzeń równowagi i napięcia mięśniowego oraz zaniku czucia dotyku, temperatury, bólu i wibracji. Prowadzi to do sytuacji, w której chory nie “czuje” swojej stopy i jest narażony na mechaniczne uszkodzenie tkanek, np. na skutek uderzenia, przerwania ciągłości skóry czy noszenia zbyt ciasnego obuwia [2].

Do typowych objawów towarzyszących ZSC neuropatycznej należą również:

 • brak odruchów ścięgnistych w kończynach dolnych,
 • powstawanie palców młoteczkowatych i wysokiego łuku sklepienia stóp,
 • modzele występujące w punktach podparcia stóp,
 • opadanie stóp,
 • zniekształcenia stawów,
 • brak zaburzeń wynikających z niedokrwienia: w badaniu diagnostycznym stwierdza się obecność tętna na tętnicach grzbietowych stopy i tętnicy piszczelowej tylnej,
 • prawidłowy stan odżywienia i ukrwienia tkanek,
 • nakładająca się na wcześniejsze zmiany obecność objawów infekcji, owrzodzeń, zapalenia kości [2].

U części pacjentów oprócz neuropatii występuje również niedokrwienie kończyny, będące następstwem zmian miażdżycowych i zwyrodnieniowych w naczyniach krwionośnych kończyn dolnych - mamy wówczas do czynienia z zespołem stopy cukrzycowej mieszanej. U tej grupy chorych częściej wykrywa się także wzrost lepkości krwi oraz podwyższone ryzyko zakrzepicy [2].

Objawami niedokrwienia tkanek stopy są m.in.:

 • cienka, sucha, pozbawiona owłosienia skóra, ze skłonnością do pękania,
 • zasinienie lub bladość palców i całych stóp,
 • zmniejszenie lub brak tętna na tętnicy grzbietowej stopy oraz piszczelowej tylnej,
 • czas wypełniania żylnego > 20 s [2].

Leczenie i profilaktyka zespołu stopy cukrzycowej

Jak leczyć stopę cukrzycową? Podstawą jest odpowiednia profilaktyka. Wszyscy chorzy, u których rozpoznano cukrzycę typu 2 oraz chorzy z cukrzycą typu 1 będący 5 lat po jej rozpoznaniu powinni mieć wykonane badanie fizykalne i przyrządowe stóp. Badanie to pozwala na ocenę ukrwienia oraz stanu mięśni, stawów i włókien nerwowych. Jeżeli wynik jest prawidłowy, badanie należy powtarzać co najmniej raz do roku [4]. Bardzo ważne jest również uzyskanie optymalnego wyrównania metabolicznego cukrzycy. W tym celu należy pamiętać o regularnym przyjmowaniu leków, monitorowaniu glikemii oraz przestrzeganiu wszystkich zaleceń lekarza.

Do innych działań zalecanych w profilaktyce ZSC zalicza się:

 • stosowanie specjalnych, ochronnych skarpet i obuwia,
 • dbałość o odpowiednią higienę oraz nawilżenie i natłuszczenie skóry stóp,
 • ćwiczenia stóp, wzmacniające mięśnie i stawy,
 • codzienną samokontrolę stóp, podczas której można wykryć owrzodzenia, pęknięcia lub rany,
 • regularne wizyty w poradni lekarskiej [2].

Jeżeli u pacjenta doszło już do rozwoju zespołu stopy cukrzycowej, powinien on znajdować się pod stałą opieką lekarza. 

Podstawą sukcesu w leczeniu ran u pacjentów z cukrzycą jest:

 • regularne, chirurgiczne czyszczenie rany skalpelem,
 • wykonanie badania mikrobiologicznego wymazu z rany,
 • ocena stanu ukrwienia stopy i w razie potrzeby konsultacja chirurga naczyniowego,
 • ocena ogólnego stanu zdrowia i wykonanie laboratoryjnych badań krwi,
 • badanie radiologiczne, pozwalające na wykrycie ewentualnego zapalenia kości,
 • wdrożenie miejscowej lub uogólnionej antybiotykoterapii,
 • hospitalizacja w przypadku poważnej infekcji [2].

Bibliografia:

 1. Korzon-Burakowska A., Zespół stopy cukrzycowej — patogeneza i praktyczne aspekty postępowania, Choroby Serca i Naczyń 2007; 4 (2): 93–98.
 2. Tatoń J., Profilaktyka zespołu stopu cukrzycowej oparta na patofizjologii, Medycyna Metaboliczna, 2014, tom XVIII, nr 4.
 3. Koblik T., Zespół stopy cukrzycowej. Trudno gojące się i przewlekłe rany — istotny problem medyczny, Diabetologia Praktyczna 2007, tom 8, 1, 22-27.
 4. Postępowanie z chorym z zespołem stopy cukrzycowej –wytyczne Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran 2021.
 5. Trzcińska A., Powikłania cukrzycy – cukrzycowa choroba nerek, stopa cukrzycowa, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2016, Wydanie Specjalne, Zeszyt Nefrologiczny 2.