Joga może pomóc chorym na padaczkę

Joga może zmniejszać częstotliwość napadów padaczkowych oraz towarzyszące chorobie poczucie stygmatyzacji – informuje pismo „Neurology”.

„Osoby chore na padaczkę często spotykają się ze stygmatyzacją, co może sprawić, że poczują się odmienne od innych ze względu na własny stan zdrowia, a to może mieć znaczący wpływ na jakość ich życia” – powiedziała autorka badania (https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000207944) Manjari Tripathi, lekarka z All India Institute of Medical Sciences w New Delhi. „To piętno może wpływać na życie danej osoby na wiele sposobów, w tym - na leczenie, wizyty na oddziałach ratunkowych i zły stan zdrowia psychicznego. Nasze badanie wykazało, że uprawianie jogi może złagodzić ciężar padaczki i poprawić ogólną jakość życia poprzez zmniejszenie postrzeganej stygmatyzacji”.

Naukowcy przyjrzeli się żyjącym w Indiach osobom chorym na padaczkę, których średni wiek wynosił 30 lat.

Zadawano im pytania takie, jak „Czy czujesz, że inni ludzie Cię dyskryminują?” „Czy czujesz, że nie możesz nic wnieść do społeczeństwa?” oraz „Czy czujesz się inny niż inni ludzie?”. Następnie badacze zidentyfikowali 160 osób, które spełniały kryteria doświadczania stygmatyzacji. Uczestnicy mieli średnio jeden atak padaczki na tydzień i przyjmowali średnio co najmniej dwa leki przeciwdrgawkowe.

Następnie badacze losowo przydzielili uczestników do grupy terapii jogą lub pozorowanej terapii jogą. Terapia jogą obejmowała ćwiczenia rozluźniania mięśni, oddychania, medytację i pozytywne afirmacje. Joga pozorowana naśladowała te same ćwiczenia, ale uczestnikom nie podano instrukcji dotyczących dwóch kluczowych elementów jogi, które uważa się za wywołujące reakcję relaksacyjną: powolnego i zsynchronizowanego oddychania oraz skupiania uwagi na ruchach ciała i doznaniach podczas praktyki.

W ciągu trzech miesięcy każda grupa uczestniczyła w siedmiu nadzorowanych sesjach, trwających od 45 do 60 minut. Uczestnicy zostali również poproszeni o ćwiczenia w domu co najmniej pięć razy w tygodniu po 30 minut. Obserwowali i zapisywali w dzienniku ataki padaczki oraz sesje jogi. Po trzech miesiącach terapii uczestnicy byli obserwowani przez kolejne trzy miesiące.

Jak się okazało, w porównaniu z osobami uprawiającymi pozorowaną jogę, w przypadku osób faktycznie uprawiających jogę częściej zmniejszała się postrzegana stygmatyzacja choroby. Osoby uprawiające jogę uzyskały średni wynik 7 na początku badania i średnio 4 na koniec badania. Natomiast postrzegana stygmatyzacja osób uprawiających jogę pozorowaną wzrosła - w porównaniu ze średnim wynikiem wynoszącym 6 na początku badania średnia przy jego końcu wyniosła 7.

Co więcej, w przypadku osób uprawiających jogę przez sześć miesięcy ponad cztery razy częściej ryzyko wystąpienia ataków padaczkowych było mniejsze o ponad 50 proc. w porównaniu z osobami uprawiającymi jogę pozorowaną.

Prawdopodobieństwo, że nie dojdzie do żadnego napadu, było w przypadku osób uprawiających jogę ponad siedmiokrotnie większe w porównaniu z osobami uprawiającymi jogę pozorowaną.

Zaobserwowano również znaczny spadek objawów lękowych u osób uprawiających jogę oraz poprawę w zakresie wskaźników jakości życia i uważności.

"Wyniki badania podkreślają potrzebę rozważenia alternatywnych terapii i zajęć dla osób chorych na padaczkę, które są stygmatyzowane” – wskazała Tripathi. - „Joga może nie tylko pomóc zmniejszyć stygmatyzację, ale także poprawić jakość życia i uważność. Ponadto zajęcia jogi można łatwo nagrać i udostępnić pacjentom online przy minimalnych zasobach i kosztach”.

Ograniczeniem badania było to, że uczestnicy samodzielnie zgłaszali częstotliwość napadów i mogli nie zapamiętać dokładnie wszystkich informacji. (PAP)

Autor: Paweł Wernicki

pmw/ zan/