Meningokoki – od wybroczyn do powikłań neurologicznych

Inwazyjna choroba meningokokowa obejmująca zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (ZOMR) i/lub sepsę to najcięższa forma zakażenia bakteriami Neisseria meningitidis, czyli tzw. meningokokami. Mają one 12 serotypów, czyli różniących się od siebie rodzajów. Do najgroźniejszych należą serotypy: A, B, C, W-135, Y. Najpowszechniej w Polsce występują B i C – co roku odpowiadają za ok. 95% zakażeń tym drobnoustrojem, choć w ostatnich latach coraz większą rolę odgrywa serotyp W-135 [1, 2, 5].

Jakie objawy sugerują inwazyjną chorobę meningokokową?

Pierwsze objawy zakażenia meningokokami są zazwyczaj niespecyficzne (łatwe do pomylenia z mniej groźnymi chorobami, a czasem wręcz do zbagatelizowania). Należą do nich:

 • gorączka;
 • silny, pulsujący lub rozpierający ból głowy, na który nie pomagają dostępne bez recepty leki przeciwbólowe;
 • sztywność karku (jeden z tzw. objawów oponowych, które jednak rzadko występują u niemowląt, małych dzieci i seniorów);
 • nudności i wymioty;
 • nadwrażliwość na bodźce: dotyk, światło i dźwięki;
 • rozdrażnienie i ogólne złe samopoczucie.

W kolejnych godzinach pojawiają się bóle kończyn i ich ochłodzenie, a także charakterystyczna drobna wysypka przypominająca wybroczyny, która znajduje się głównie na kończynach (rzadziej na tułowiu i spojówkach oczu) i nie ustępuje pomimo ucisku (najłatwiej to sprawdzić, dociskając naczynie wykonane z przezroczystego szkła, np. szklankę, do zmienionej skóry). W przypadku jej zaobserwowania należy natychmiast udać się na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) [2, 4, 5].

Kto jest szczególnie narażony na zakażenie meningokokami?

Neisseria meningitidis przenosi się drogą kropelkową lub przez bezpośredni kontakt. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wśród czynników ryzyka zakażenia meningokokami wymienia:

 • wiek poniżej 5 lat;
 • zaburzenia odporności (szczególnie w zakresie układu dopełniacza);
 • brak śledziony;
 • występowanie chorób przewlekłych;
 • funkcjonowanie w dużych zbiorowiskach ludzkich (np. przedszkolach, akademikach, koszarach);
 • zakażenie wirusem HIV;
 • podróże do obszaru tzw. ,,pasa zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych” w Afryce Subsaharyjskiej (między Senegalem a Etiopią);
 • czynne lub bierne palenie wyrobów tytoniowych [2, 6].

Należy jednak podkreślić, że inwazyjna choroba meningokokowa może rozwinąć się również u dotychczas zdrowych osób - niektóre badania wskazują, że nawet połowa pacjentów nie była obciążona żadnym z ww. czynników ryzyka [8].

Diagnostyka i leczenie inwazyjnej choroby meningokokowej

Inwazyjna choroba meningokokowa stanowi stan bezpośredniego zagrożenia życia, więc jej diagnostyka i leczenie muszą odbywać się w warunkach szpitalnych. W przypadku wystąpienia opisanych wcześniej niepokojących objawów, lekarz zleca badanie krwi oraz płynu mózgowo-rdzeniowego (m.in. wykrywające antygeny bakteryjne oraz posiewy, które mają określić gatunek patogenu i jego wrażliwość na antybiotyki). Punkcja lędźwiowa powinna być poprzedzona badaniem okulistycznym dna oka lub badaniem obrazowym (TK, czyli tomografią komputerową) głowy.

Leczenie przyczynowe, czyli ukierunkowanie na wyeliminowanie meningokoków z organizmu, polega na dożylnym podawaniu antybiotyków. Równie istotne jest leczenie objawowe, które obejmuje m.in.:

 • leczenie przeciwobrzękowe i przeciwzapalne;
 • płynoterapię – dożylne podawanie płynów w ilości dostosowanej do stanu chorego;
 • żywienie dojelitowe lub pozajelitowe;
 • rehabilitację [2].

Powikłania inwazyjnej choroby meningokokowej

W przypadku dzieci zajęcie ośrodkowego układu nerwowego przez meningokoki może doprowadzić do poważnych zaburzeń rozwojowych, zaś dorosłym utrudnić (czy wręcz uniemożliwić) powrót do pracy. Powikłania obejmują:

 • utratę słuchu (jedno- lub obustronną);
 • napady drgawkowe;
 • pogorszenie funkcji ruchowych, w wyniku m.in. uszkodzenia nerwów i wynikających z niego niedowładów lub konieczności amputacji palców po niedokrwieniu w przebiegu sepsy;
 • deficyty poznawcze;
 • pogorszenie wzroku (w tym ślepotę);
 • zaburzenia snu i depresję [5, 7, 8].

Jak chronić się przed meningokokami?

Istnieje skuteczna immunoprofilaktyka swoista, czyli szczepienia chroniące przed inwazyjną chorobą meningokokową. Należy przyjąć jedną dawkę szczepionki przeciwko meningokokom grupy C lub kombinacji A, C, W, Y (zawartej w jednym preparacie) oraz dwie dawki przeciwko grupie B podane w odstępie co najmniej 4-tygodniowym. Wszystkie mogą być podane już niemowlętom, również jednocześnie z innymi planowanymi szczepieniami. Niestety, nie istnieje preparat zawierający fragmenty meningokoków grupy B i C jednocześnie, a wymienione wyżej szczepienia nie są uwzględnione w kalendarzu szczepień (są zatem odpłatne) [1, 3, 5].

Dodatkowo należy podkreślić, że osoby, które miały bliski kontakt z pacjentem z inwazyjną chorobą meningokokową (chorym lub takim, który w ciągu kolejnych 7 dni rozwinął objawy), powinny niezwłocznie (najlepiej w ciągu 24 h) zgłosić się do lekarza w celu uzyskania recepty na odpowiedni antybiotyk, który zapobiegnie ewentualnemu rozwojowi choroby [2].


Opracowała Weronika Łyzińska

Referencje:

 1. Wysocki J, Mrukowicz J, Rymer W, Wroczyńska A. Immunoprofilaktyka chorób zakaźnych u dorosłych. Interna Szczeklika. Mały podręcznik 2020/21. Kraków, Medycyna Praktyczna; 2020; str. 1348-1366.
 2. Przyjałkowski W. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (ZOMR). Interna Szczeklika. Mały podręcznik 2020/21. Kraków, Medycyna Praktyczna; 2020; str. 1319-1325.
 3. http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2022/113/oryginal/akt.pdf (ostatni dostęp: 11.12.2022)
 4. Pokorska-Śpiewak M. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Pediatria w praktyce lekarza POZ. Warszawa, Standardy Medyczne; 2022; str. 285-287
 5. Pollard AJ, Snape MD, Sadarangani M. Meningococcal Vaccines. Pediatric Vaccines and Vaccinations. Springer; 249-260.
 6. Dubey H, Oster P, Fazeli MS, Guedes S, Serafini P, Leung L, Amiche A. Risk Factors for Contracting Invasive Meningococcal Disease and Related Mortality: A Systematic Literature Review and Meta-analysis. Int J Infect Dis. 2022 Jun;119:1-9.
 7. Edmond K, Clark A, Korczak VS, Sanderson C, Griffiths UK, Rudan I. Global and regional risk of disabling sequelae from bacterial meningitis: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis. 2010 May;10(5):317-28.
 8. Duval X, Taha MK, Lamaury I, Escaut L, Gueit I, Manchon P, Tubiana S, Hoen B; COMBAT study group. One-Year Sequelae and Quality of Life in Adults with Meningococcal Meningitis: Lessons from the COMBAT Multicentre Prospective Study. Adv Ther. 2022 Jun;39(6):3031-3041.