Objaw i zespół Raynauda

Objaw i zespół Raynauda - informacje ogólne

Objaw Raynauda to napadowe, następujące po sobie zblednięcie, zasinienie i zaczerwienienie palców rąk lub stóp pod wpływem zimna, emocji albo bez uchwytnej przyczyny. Jest wynikiem gwałtownego skurczu, a potem rozkurczu małych tętniczek. Czasami objaw Raynauda pojawia się w obrębie nosa, małżowin usznych czy nawet brodawek sutkowych.

Wyróżnia się dwa rodzaje objawu Raynauda:

 • pierwotny, czyli choroba Raynauda, stanowi 80% przypadków i nie ma uchwytnej przyczyny
 • wtórny, czyli zespół Raynauda, występuje w przebiegu innych chorób.

 

Objaw i zespół Raynauda - epidemiologia

Częstość objawu Raynauda jest szacowana na 1–15% populacji i wyższa u osób zamieszkujących chłodny klimat. Większość chorych z pierwotnym objawem Raynauda to dziewczynki w wieku pokwitania lub młode kobiety, najczęściej z niskim ciśnieniem tętniczym. Choroba Raynauda w 25% przypadków występuje rodzinnie. Wtórny objaw Raynauda może się pojawić w każdym wieku, częściej u kobiet.

Objaw i zespół Raynauda - etiologia

Przyczyna pierwotnego objawu Raynauda nie jest znana.

Przyczyny zespołu Raynauda to:

1. układowe choroby tkanki łącznej:

 • twardzina układowa
 • toczeń rumieniowaty układowy
 • mieszana choroba tkanki łącznej
 • reumatoidalne zapalenie stawów
 • zapalenie wielomięśniowe
 • zapalenie skórno-mięśniowe

2. choroby naczyń:

 • guzkowe zapalenie tętnic
 • choroba Buergera
 • olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic
 • choroba Takayasu
 • ziarniniakowatość Wegenera
 • choroba Behçeta
 • inne postacie zapaleń naczyń

3. narażenie zawodowe na wibracje i powtarzalne urazy mechaniczne palców:

 • operatorzy wiertnic ręcznych w górnictwie
 • operatorzy pilarek spalinowych w leśnictwie
 • operatorzy młotów pneumatycznych
 • pianiści

4. zatrucia i czynniki chemiczne  narażenie na działanie metali ciężkich, np. ołowiu, talu, chlorku winylu

5. działanie zimna – pracownicy chłodni, przetwórni ryb

6. choroby krwi:

 • monoklonalne i poliklonalne krioglobulinemie
 • choroba zimnych aglutynin
 • szpiczak mnogi
 • białaczki
 • chłoniaki
 • czerwienica prawdziwa
 • nadpłytkowość pierwotna
 • zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego

7. choroby układu nerwowego:

 • jamistość rdzenia
 • uszkodzenie rdzenia kręgowego w przebiegu kiły

8. zespoły uciskowe:

 • zespół górnego otworu klatki piersiowej
 • zespół cieśni nadgarstka

9. leki:

 • preparaty zawierające alkaloidy sporyszu
 • beta-adrenolityki
 • doustne środki antykoncepcyjne
 • cytostatyki – winkrystyna, bleomycyna, metotreksat
 • cyklosporyna
 • interferony

10. choroby infekcyjne:

 • zapalenie wątroby typu B i C
 • zakażenie Mycoplasma pneumonia
 • trąd

11. inne choroby:

 • nadciśnienie płucne
 • przetoki tętniczo-żylne
 • nowotwory.

Obraz kliniczny objawu Raynauda

Objaw Raynauda charakteryzuje się trzema następującymi po sobie fazami.

Pierwsza faza to faza nagłego zblednięcia, spowodowana skurczem drobnych tętnic i tętniczek, co prowadzi do niedokrwienia tkanek. Niedokrwione palce, rzadziej – całe ręce lub stopy, nos, małżowiny uszne, są kredowo- lub woskowobiałe. Zblednięciu i ochłodzeniu towarzyszy upośledzenie czucia. Widoczna jest linia oddzielająca skórę o prawidłowym zabarwieniu od obszaru objętego objawem Raynauda.

Druga faza to faza zasinienia, będącego skutkiem nagromadzenia odtlenowanej krwi żylnej w naczyniach powierzchownych. Towarzyszy temu uczucie zdrętwienia, mrowienia i bólu.

Trzecia faza to faza czynnego przekrwienia. Charakteryzuje się zaczerwienieniem, obrzękiem, uczuciem pieczenia skóry i uczuciem gorąca.

W zespole Raynauda objawy są bardziej nasilone niż w chorobie Raynauda. Częściej dominuje faza zasinienia, częściej dochodzi do martwicy i owrzodzeń opuszek palców.

Objaw i zespół Raynauda - rozpoznanie

Objaw Raynauda charakteryzuje się trzema następującymi po sobie fazami.

Pierwsza faza to faza nagłego zblednięcia, spowodowana skurczem drobnych tętnic i tętniczek, co prowadzi do niedokrwienia tkanek. Niedokrwione palce, rzadziej – całe ręce lub stopy, nos, małżowiny uszne, są kredowo- lub woskowobiałe. Zblednięciu i ochłodzeniu towarzyszy upośledzenie czucia. Widoczna jest linia oddzielająca skórę o prawidłowym zabarwieniu od obszaru objętego objawem Raynauda.

Druga faza to faza zasinienia, będącego skutkiem nagromadzenia odtlenowanej krwi żylnej w naczyniach powierzchownych. Towarzyszy temu uczucie zdrętwienia, mrowienia i bólu.

Trzecia faza to faza czynnego przekrwienia. Charakteryzuje się zaczerwienieniem, obrzękiem, uczuciem pieczenia skóry i uczuciem gorąca.

W zespole Raynauda objawy są bardziej nasilone niż w chorobie Raynauda. Częściej dominuje faza zasinienia, częściej dochodzi do martwicy i owrzodzeń opuszek palców.

Objaw i zespół Raynauda - leczenie

Obecnie nie dysponujemy lekiem, który mógłby wyleczyć objaw Raynauda. Osoba borykająca się z nim musi w pierwszej kolejności wdrożyć działania niefarmakologiczne mogące zmniejszyć częstość występowania i nasilenie objawu. Należą do nich:

 • unikanie ekspozycji na zimo
 • zaprzestanie palenia tytoniu, spożywania napojów zawierających kofeinę, zażywania amfetaminy lub kokainy
 • psychoterapia ukierunkowana na złagodzenie stresu.

Czynnikiem ryzyka jest przyjmowanie doustnych leków antykoncepcyjnych, dlatego jeżeli osoba dotknięta objawem Raynauda przyjmuje takie leki, należy rozważyć ich odstawienie.

Chorzy powinni w miarę możliwości unikać leków prowokujących wystąpienie objawu: ergotaminy, efedryny, klonidyny, agonistów receptora serotoninowego.

W ciężkich przypadkach objawu Raynauda lekarz może zalecić objawowe leczenie farmakologiczne, np. leki rozszerzające naczynia lub maści rozgrzewające. W przypadkach najcięższych, kiedy na końcówkach palców powstają niegojące się rany, istnieje możliwość interwencji chirurgicznej polegającej na przecięciu nerwów współczulnych w klatce piersiowej.

Piśmiennictwo

 1. Brzosko M. Reumatologia praktyczna. Warszawa 2011.
 2. Szczeklik A, Gajewski P (eds.). Interna Szczeklika 2022. Kraków 2022.